रविवार, ९ जुलै, २०१७

संपर्क

जय महाराष्ट्र"
आपल्या ब्लॉगच्या नोंदी कुणी कॉपी करत असेल तर आपण त्या ब्लॉग विषयी
येथे तक्रार नोंदवू शकता तसेच कुठल्या ही प्रकारची मदत हवी असल्यास संपर्क करु शकता.
खाली दिलेल्या मराठीनेटभेट ब्लॉगकट्ट्याच्या विजेट ला क्किक करून आपली तक्रार नोंदवा

0 टिप्पणी(ण्या):